Cult/Showbiz

Cult/Showbiz

Lovato shtyn koncertin në Londër për shkak se është "shumë, shumë e sëmurë"

Posted in 12 June 2018

Related article

View archive of news