Kosova

Kosova

UP-ja do të bëjë padi të re për kthimin e pronës që i është dhënë kishës Ortodokse

Posted in 14 November 2017

Related article

View archive of news