Kosova

Kosova

Interkonjeksioni 400 kV Kosovë-Shqipëri tash një vit e gjysmë i bllokuar nga Serbia

Posted in 07 February 2018

Related article

View archive of news