Kosova

Kosova

Bëhen bashkë në Tiranë deputetë nga Kosova e Serbia, thërrasin për marrëveshje të qëndrueshme

Posted in 16 April 2018

Related article

View archive of news