Kosova

Kosova

Qeveria e Kosovës nuk ka pranuar draft statutin për themelimin e AKS-së

Posted in 11 July 2018

Related article

View archive of news