Kosova

Kosova

Konkluzionet në draft dokumentin e BE’së: Vendimi për vizat po shqyrtohet në Këshill

Posted in 18 June 2019

Related article

View archive of news