Region/World

Region/World

Muri i Berlinit i rrëzuar para 30 vjetësh ka lënë gjurmët e veta në Gjermani

Posted in 04 November 2019

Related article

View archive of news