BE

BE

Diskutohet për agjendën dhe për reformat evropiane

Publikuar më 28 Maj 2018

Artikuj të ngjashëm

Shiko arkivën e lajmeve

Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), Instituti GAP dhe Instituti i Prishtinës për Studime Politike (PIPS) mban tryezën e Diskutimit" Agjenda për Reforma Evropiane (ERA): Sfidat dhe Pritshmëritë".

Kjo tryezë e diskutimit synon të diskutojë ecurinë e zbatimit të Agjendës për Reforma Evropiane (ERA), dhe të identifikojë arritjet institucionale, dështimet, dhe sfidat e hasura gjatë vitit të parë të zbatimit. Për më tepër, kjo tryezë do të reflektojë mbi pritjet dhe angazhimin institucional në zbatimin e secilit kriter që rrjedh nga kjo agjendë.

Duke pasur parasysh se ky është një dialog i nivelit të lartë ndërmjet Qeverisë dhe Komisionit Evropian, ERA duhet të mbetet një ndër prioritetet kryesore të Kosovës. Për më tepër, ky dialog duhet të përdoret si një platformë për të transformuar qeverisjen duke rritur konkurrueshmërinë dhe mjedisin e investimeve, si dhe për të krijuar një treg funksional. Për këtë qëllim, gjatë kësaj tryeze do të prezantohen rezultatet mbi zbatimin e ERA-së për vitin 2017.