BE

BE

Hoxha: Prioritet do të jetë adresimi i rekomandimeve nga Raporti për vendin

Publikuar më 30 Maj 2019

Artikuj të ngjashëm

Në Tryezën e organizuar nga Grupit për Studime Juridike dhe Politike, GLSP, me temën "Të rikujtojmë të dukshmen: Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën", Ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha ishte pjesë e panelit, së bashku me Shefen e Zyrës së BE-së, Nataliya Apostolova, pjesëtarë të shoqërisë civile dhe drejtuesja e GLSP, Arbëresha Loxha, mori pjesë me diskutim për Raportin e Komisionit Evropian.

Refleksioni i shoqërisë civile, konfirmon gjithëpërfshirjen dhe është shtysë në rrugëtimin e përbashkët, vuri në dukje Ministrja Hoxha dhe vlerësoi Raportin e fundit për vendin. "Raporti konfirmon se Qeveria ka demonstruar angazhim  për zbatimin e disa prioriteteve kryesore të Agjendës Evropiane të Reformës (ERA), në veçanti për reformat legjislative në fushat e sundimit të ligjit dhe të administratës publike", potencoi Ministrja dhe siguroi se do të ketë veprime të shpejta konform rekomandimeve.

Zbatimi i PKZMSA-së për vitin 2018 ishte parashikuar të jetë 60%, ndërkohë që plani është tejkaluar në 68.23%. E planet sipas kësaj marrëveshjeje janë që PKZMSA deri në fund të vitit 2019 të zbatohet në masën 70%, ndërsa 80% për vitin 2020, ceku Ministrja.

Kosova ka shënuar progres sa i përket përmirësimit të klimës për të bërë biznes edhe pse ka ende sfida, sidomos në luftimin e ekonomisë joformale. Investimet në përmirësimin e infrastrukturës së energjisë, transportit, mjedisit dhe çështjeve sociale janë duke u mbështetur nga Qeveria e Kosovës, Institucionet Financiare Ndërkombëtare dhe grantet e donatorëve të ndryshëm. Të gjitha këto investime do të kenë efekte pozitive në zhvillimin ekonomik të vendit për vitet që vijnë.

Po punojmë në përafrimin e legjislacionit të Kosovës me atë të BE-së, fuqizimin e strukturave institucionale, të cilat do të rrisnin nivelin e bashkëpunimit ndër-institucional dhe nivelin e zbatimit të legjislacionit, theksoi Ministrja, duke vlerësuar fushën e demokracisë, Liria e Shprehjes. Raporti cek se ka rënie në kërcënimet dhe sulmet  kundër gazetarëve. Po ashtu, ajo ceku sfidat mjedisore, pjesëmarrja në iniciativa si Procesi i Berlinit, Korniza Investive e Ballkanit Perëndimor, etj, që kanë për qëllim zhvillimin e Kosovës sidomos në projekte infrastrukturore.

Ministrja u zotua se në afat sa më të shkurtë do të adresohen rekomandimet që dalin nga Raporti për vendin duke i zbatuar ato. (kosovain.eu)