Ekonomi

Ekonomi

Depozitat në banka rriten me 5.4%

Publikuar më 10 Tetor 2017

Artikuj të ngjashëm

Shiko arkivën e lajmeve

Banka Qendrore e Kosovës (BQK), ka njoftuar se depozitat në sektorin bankar të Kosovës shënuan rritje vjetore prej 7.2 për qind, ritëm ky i përshpejtuar krahasuar me periudhat paraprake (4.6 për qind në qershor 2016).

"Vlera e gjithsej depozitave, deri në qershor 2017 arriti në 2.89 miliardë euro", thuhet në raportin e BQK-së, për Vlerësimin Tremujor të Ekonomisë.

Sipas BQK-së niveli i depozitave në sektorin bankar reflekton ecurinë e depozitave të ekonomive familjare, të cilat dominojnë strukturën e gjithsej depozitave dhe në periudhën raportuese shënuan rritje vjetore prej 5.4 për qind.