Kosovë

Kosovë

MAPL mbështet OJQ-në "Network of Peace Movement"

Publikuar më 21 Prill 2017

Artikuj të ngjashëm

Shiko arkivën e lajmeve

Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, Bajram Gecaj ka nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi me përfaqësuesen e organizatës joqeveritare "Network of Peace Movement", Besime Tushaj- Maliqi, për financimin e projektit "Promovimi i qeverisjes së mirë përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritja e kapaciteteve profesionale e institucionale të komunave".

Projekti "Promovimi i qeverisjes së mirë përmes avokimit të autoriteteve komunale dhe ngritja e kapaciteteve profesionale e institucionale të komunave" ka për qëllim përmirësimin e pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrje duke avokuar dhe ngritur kapacitetet e komunave Kamenicë dhe Novobërdë në krijimin e politikave lokale, zhvillimin social, si dhe inkurajimin e popullatës për të marrë pjesë në proceset e tyre vendimmarrëse, qeverisje të mire dhe ofrim efektiv të shërbimeve cilësore për qytetarët.