Kosovë

Kosovë

Vendi ka mekanizma për zero tolerancë ndaj dhunës në familje

Publikuar më 19 Maj 2017

Artikuj të ngjashëm

Shiko arkivën e lajmeve

Zëvendësministri në largim i Ministrisë së Drejtësisë, Munir Basha, mori pjesë në takimin e parë të programit UN Women dhe BE, me temën "Eliminimi i dhunës ndaj grave dhe vajzave në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqi, Zbatimi i normave, ndryshimi i të menduarit" dhe shprehi përkushtimin për zero tolerancë ndaj dhunës në familje.

Gjatë fjalës së tij, zëvendësministri Munir Basha tha se duke e parë gjendjen shqetësuese dhe si nevojë të domosdoshme luftimin e kësaj dukurie, vendi ynë ka krijuar mekanizma përmes legjislacionit, të cilat janë dedikuar mbrojtës së të drejtave të njeriut, me theks të veçantë mbrojtjes nga dhuna ndaj gruas".

Ministria e Drejtësisë, pas miratimit të "Strategjisë Kombëtare të Republikës së Kosovës për mbrojtje nga dhuna në familje" dhe Planit të Veprimit 2016 - 2020, shpreh vullnetin dhe angazhimin për trajtimin e fenomenit ndaj gruas, theksoi Basha.

Pasi numëroi një varg veprimesh, të cilat duhet marrë, zëvendësministri Basha tha se, këto veprime padyshim e orientojnë Kosovën drejt një shoqërie dhe gjenerate të re që njëzëri mban qëndrim për tolerancë zero kundër dhunës në familje dhe që synon të jetojë në barazi, paqe dhe harmoni.

Tutje Basha tha se "Strategjia përfshin dhe sektorë të ndryshëm dhe zbatimi i tyre bie nën autoritetin e ministrive dhe agjencive. Andaj, Zyra e Koordinatorit Nacional është e hapur për bashkëpunim në mënyrë që të gjitha veprimet e kësaj strategjie të jetësohen ne mënyrë sa më efektive".