Kosovë

Kosovë

Hamza: Kosova do ta përmbyll vitin 2017 me rritje ekonomike

Publikuar më 14 Nëntor 2017

Artikuj të ngjashëm

Shiko arkivën e lajmeve

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës në bashkëpunim me Bankën Kombëtare të Austrisë dhe me Bankën Investive Evropiane, po zhvillon Konferencën e nivelit të lartë Ndërkombëtar "Qasja në Financa, Kreditimi Bankar dhe Sektorët Bankarë në vendet e Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore". Në këtë konferencë po trajtohen tema dhe çështje të rëndësishme për rëndësinë e aktivitetit të sektorit bankar në rajonin e Evropës Qendrore dhe Juglindore dhe për të ardhmen e këtij sektori, si një shtyllë e rëndësishme e financimit të zhvillimit ekonomik në këto vende.

Pjesëmarrës të kësaj konference janë ekspertë të shumtë të kësaj fushe, nga banka qendrore e vendit, bankat qendrore të rajonit dhe më gjerë, institucioneve financiare vendore dhe ndërkombëtare si dhe bankave komerciale.

Punimet e konferencës u hapën me fjalën përshëndetëse të U.D i Guvernatorit, Fehmi Mehmeti, dhe Ministrit të Financave të Republikës së Kosovës Bedri Hamza. Paneli i parë i Konferencës, filloj me trajtimin e temës ""Kthimi në binar? Diskutim mbi stabilitetin makro-financiar në Ballkanin Perëndimor" i cili përbëhet nga penalistët, Ruud Vermeulen, Përfaqësues rezident i FMN-së në Kosovë, Elizabeta Gjoni, Zëvendësguvenatore e parë e Bankës së Shqipërisë, Mirjana Mitroviq Mijatoviq nga Banka Qendrore të Malit të Zi, Anita Angelovska Bezhoska, Zëvendësguvernatore e Bankës Kombëtare të Republikës së Maqedonisë, Michaela Erbenova, Drejtoreshë Ekzekutive, Konstituenca e EQL-së - FMN, Kryesuese: Helene Schuberth, Udhëheqëse e Departamentit për Hulumtime të Jashtme - OeNB.

"Koha kur po mbahet kjo konferencë, është mjaft inkurajuese, me vetë faktin se prospektet për rritje ekonomike për regjionin dhe Evropën në përgjithësi, duket të jenë mjaft më optimiste se më parë. Këtu po i referohem raportit më të fundit të FMN-së 'Regional Economic Outlook', ku ndër të tjera, thotë se 'Rimëkëmbja në Evropë ka fituar në shpejtësi ku rritja reale e GDP-së për 2017 pritet të jetë 2.4%, që është mjaft më e lart se 1.7% në 2016'", tha Hamza.

Hamza shtoi se organizimi i këtij forumi ka të njëjtin qëllim - të flasim e të diskutojmë për çështjet që janë me rëndësi për vendet tona, dhe duke u mbështetur në përvojat dhe ekspertizat tona, të punojmë për reforma të mëtutjeshme, në funksion të rritjes më të shpejtë dhe të qëndrueshme.

Sipas tij, në kuptimin e trendit të rritjes ekonomike, edhe vendi ynë, Kosova duket se do të përmbyll vitin 2017 me një rritje mjaft të lart dhe kjo rritje presim të vazhdoj edhe në vitet në vijim.

"Për sa i përket stabilitetit fiskal, Qeveria e Kosovës si gjatë viteve të kaluara, dhe në vitet në vijim, do të vazhdoj me politikat e saja buxhetore të kujdesshme, për tu siguruar se deficiti buxhetor mbetet në nivelet e pranueshme; që përbërja strukturore e buxhetit të jetë adekuate, dhe që niveli i borxhit publik të jetë i menaxhueshëm. Ndërsa, për sa i përket reformave strukturore, ne kemi bërë një punë mjaft premtuese, gjë që është reflektuar me raportin më të fundit të Bankës Botërore 'Të Bërit Biznes'. Sipas këtij Raporti, Kosova renditet në top-dhjetëshin e vendeve më reformatore në Botë, dhe ka kërcyer për 20 vende të renditjes botërore, duke arritur kështu në vendin e 40", shtoi Ministri Hamza.

Ai gjithashtu bëri të ditur se sa i përket reformave në drejtësi" ne kemi ndërmarrë hapa mjaft konkret në këtë drejtim, dhe duke qenë se kjo fushë është shumë me prioritet për ne, kemi rritur buxhetin në masë të konsiderueshme për implementim të reformave".

"Lidhur me qasjen në financa, Qeveria me ndihmën e donatorëve ka themeluar Fondin për Sigurimin e Kredive për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, dhe tani më ky fond është operacional dhe ka ndërtuar një portfolio mjaft inkurajuese. Gjatë viteve në vijim, ne do rrisim kapitalin e këtij institucioni, ashtu që ti mundësojmë një përkrahje më të madhe për sektorin bankar", shtoi Ministri Hamza.

Ministri Bedri Hamza bëri të ditur se edhe pse vetëm që disa javë më parë e ka lënë Bankën Qendrore dhe falë komunikimit dhe bashkëpunimit të shkëlqyeshëm me Guvernatorin, është mirë i informuar mbi ecuritë në këtë sektor. Ai gjithashtu shprehi bindjen se sektori financiar në Kosove do të vazhdoj të jetë një nga mbështetësit kryesor të rritjes ekonomike.